Privacy - Patrick Deijkers | PhotographyPrivacyverklaring

Per 25 mei 2018 is er de nieuwe privacywet van toepassing: de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) 


Cookiebeleid 

Deze website www.patrickdeijkers.com draait op de servers van www.smugmug.com

In het cookiebeleid van Smugmug kun je nagaan om welke cookies het gaat. ( engelstalig )

Cookiebeleid van Smugmug: https://www.smugmug.com/about/privacy#cookies


Algemeen

Patrick Deijkers Photography is geen ondernemer, bedrijf of winkel

Patrick Deijkers Photography respecteert de privacy van zowel de personen die op de foto's staan afgebeeld als de bezoekers die contact opnemen middels het contactformulier of e-mail. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).


Verwerking Persoonsgevens

Patrick Deijkers Photography verwerkt een minimum aan persoonsgegevens die je verstrekt via het contactformulier of per e-mail.   

-  Voornaam en achternaam

-  E-mailadres

-  Voornaam en evt. achternaam kan voorkomen als bijschrift onder een foto


Verwerking Persoonsgegevens op foto's ( herkenbaar in beeld )

Foto's met daarop vrienden / bekenden die geen bezwaar hebben tegen publicatie.

Foto's van evenementen / wedstrijden waarbij deelname automatisch inhoudt dat je geen bezwaar hebt tegen publicatie van foto's waarop jij - herkenbaar - staat afgebeeld.

Foto's van trainingen / wedstrijden ( o.a. turnen ) waarbij de vereniging en ouders ( van minderjarige ) toestemming verlenen en geen bezwaar hebben tegen publicatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag er persoonsgegevens worden verwerkt

- Om je te kunnen e-mailen

- Voor het verstrekken van foto's 

- Herbeleving / documenteren / archiveren


Geautomatiseerde besluitvorming

Patrick Deijkers Photography neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die ( aanzienlijke ) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

Patrick Deijkers Photography bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

-  Voornaam , achternaam en e-mailadres gegevens worden na 3 maanden verwijderd als er verder geen contact meer nodig is. 

-  Een selectief aantal foto's word gearchiveerd. 


Delen van persoonsgegevens met derden

Patrick Deijkers Photography verstrekt persoongegevens uitsluitend aan derden als er door jouw toestemming verleend is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Patrick Deijkers Photography en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mijn contactformulier ( contact ) Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Patrick Deijkers Photography wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Beveiliging van Persoonsgegevens

Patrick Deijkers Photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Patrick Deijkers Photography heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

- Inlogwachtwoord 

- Beveiligingssoftware : firewall, virusscanner, malwarescanner 

- Kopieerbeveiliging / watermerkPowered by SmugMug Log In