Privacyverklaring / privacy statement

Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet van toepassing: de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) 


Cookiebeleid 

Deze website www.patrickdeijkers.com draait op de servers van www.smugmug.com

In het cookiebeleid van Smugmug kunt u nagaan om welke cookies het gaat. ( engelstalig )

Ckeck: https://www.smugmug.com/about/privacy#cookies


Algemeen

Patrick Deijkers Photography respecteert de privacy van zowel personen die op de foto's voorkomen als bezoekers die contact opnemen via het contactformulier of e-mail. De verwerking van alle persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).


Verwerking persoonsgevens

Patrick Deijkers Photography verwerkt een minimum aan persoonsgegevens die u verstrekt via het contactformulier of per e-mail.   

-  Voornaam en achternaam

-  E-mail adres


Verwerking van beeldmateriaal ( foto / film ) waarop iemand herkenbaar is.

Beeldmateriaal met daarop personen die geen bezwaar hebben tegen publicatie. 

Beeldmateriaal met daarop onbekende omstanders. Publicatie is dan een afweging.  


Op basis van welke grondslag en met welk doel er persoonsgegevens worden verwerkt

Patrick Deijkers Photography maakt gebruik van het gerechtvaardigd belang.

Doel:

- Reportage / Journalistiek / Verslag / Vrijheid van Meningsuiting

- Om u te kunnen mailen

- Voor het verstrekken van een foto 

- Presentatie van beeldmateriaal op www.patrickdeijkers.com

- Documenteren / archiveren van waardevol beeldmateriaal.


Geautomatiseerde besluitvorming

Patrick Deijkers Photography neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die ( aanzienlijke ) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

Patrick Deijkers Photography bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. 

- E-mail adressen en namen worden bewaart zolang als dat nodig is.

- Waardevol beeldmateriaal wordt gearchiveerd. 


Delen van persoonsgegevens met derden

Patrick Deijkers Photography verstrekt persoongegevens uitsluitend aan derden als er door u  toestemming verleend is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen via het contactformulier ( Onderaan in het menu aan de linkerkant ). 

Om zeker te weten dat u degene bent voor wie u zich uitgeeft, vraag ik u een kopie van uw geldig identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Patrick Deijkers Photography wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Beveiliging van Persoonsgegevens

Patrick Deijkers Photography neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Patrick Deijkers Photography heeft de volgende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen:

- Inlogwachtwoord 

- Beveiligingssoftware : firewall, virusscanner, malwarescanner 

- Kopieerbeveiliging / watermerk 
Untitled photo
Powered by SmugMug Owner Log In