Privacyverklaring - Patrick Deijkers | PhotographyPrivacyverklaring / privacy statement

Per 25 mei 2018 is er de nieuwe privacywet van toepassing: de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) 


Cookiebeleid 

Deze website www.patrickdeijkers.com draait op de servers van www.smugmug.com

In het cookiebeleid van Smugmug kun je nagaan om welke cookies het gaat. ( engelstalig )

Cookiebeleid van Smugmug: https://www.smugmug.com/about/privacy#cookies


Algemeen

Patrick Deijkers Photography is geen ondernemer, bedrijf of winkel. Enkel hobbyfotografie.

Patrick Deijkers Photography respecteert de privacy van zowel de personen die op de foto's staan afgebeeld als de bezoekers die contact opnemen middels het contactformulier of e-mail. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).


Verwerking persoonsgevens

Patrick Deijkers Photography verwerkt een minimum aan persoonsgegevens die je verstrekt via het contactformulier of per e-mail.   

-  Voornaam en achternaam

-  E-mailadres

-  Voornaam en evt. achternaam kan voorkomen als bijschrift onder een foto


Verwerking beeldmateriaal als persoonsgegevens ( herkenbaar in beeld )

Foto of videoclip met daarop familie, vrienden en bekenden 

Foto of videoclip van een evenement ( o.a. retro cycling ) 

Foto of videoclip van turntraining / -wedstrijd waarbij de vereniging en ouders ( van minderjarige ) toestemming verlenen en geen bezwaar hebben tegen publicatie van representatief beeldmateriaal.


Op basis van welke grondslag en met welk doel er persoonsgegevens worden verwerkt

Patrick Deijkers Photography maakt gebruik van het gerechtvaardigd belang

Doel:

- Om je te kunnen mailen

- Voor het verstrekken van een foto 

- Voor presenteren van foto's op www.patrickdeijkers.com

- Voor presenteren van video's op Vimeo

- Reportagefotografie / Journalistiek / Vrijheid van meningsuiting

- Documenteren / archiveren


Geautomatiseerde besluitvorming

Patrick Deijkers Photography neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die ( aanzienlijke ) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

Patrick Deijkers Photography bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. 

-  Indien er geen contact meer nodig is worden naam en mailadres na 6 maanden verwijderd.

-  Een afgewogen selectie foto's zal gearchiveerd worden. 


Delen van persoonsgegevens met derden

Patrick Deijkers Photography verstrekt persoongegevens uitsluitend aan derden als er door jouw toestemming verleend is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Patrick Deijkers Photography en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mijn contactformulier ( contact ) Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Patrick Deijkers Photography wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Beveiliging van Persoonsgegevens

Patrick Deijkers Photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Patrick Deijkers Photography heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

- Inlogwachtwoord 

- Beveiligingssoftware : firewall, virusscanner, malwarescanner 

- Kopieerbeveiliging / watermerk Powered by SmugMug Log In